רוב בחורי הישיבות ציינו שהם מחוברים לישיבה ולתורה ומסתדרים היטב עם המסגרת הישיבתית • 61% אחוזים סבורים שההתמודדות של צוות הישיבה עם אתגרי הטכנולוגיה, אינה מותאמת למציאות • עבור 72% החברותא הוא הדמות המשמעותית ביותר עבורם בישיבה