עליה משמעותית ביחס הציבור החרדי לשירות בצה"ל

האם התמונות של חרדים המבקשים להצטרף למאמץ המלחמתי ולהתגייס לצה"ל מלמדות על שינוי מגמה או אולי הן רק אנקדוטה שולית שתפסה כותרות? סקר מכון נתוני אמת וכיכר השבת בוחן את העמדה החרדית על שותפות בהגנה ובלחימה על רקע אירועי השבועות האחרונים והמלחמה בדרום. הנתונים מפתיעים.

נתחיל מהשורה התחתונה, כמות הגברים החרדים הסבורים כי על הציבור החרדי לתרום למאמץ המלחמתי עלתה משמעותית לעומת העמדה החרדית בשנה שעברה. 

בשבועות הראשונים למלחמת חרבות ברזל עלה לאוויר סקר במטרה לבחון את עמדת הציבור החרדי בכל הנוגע לשותפות במאמץ המלחמתי, בהשוואה לנתוני סקר קודם שנערך לפני כשנה, על רקע המלחמה באוקראינה. 

הסקר נערך על ידי ד"ר נחומי יפה וצוות חוקרי מכון נתוני אמת, בקרב 963 משיבים והופץ באמצעות אתר האינטרנט החרדי 'כיכר השבת' ב-2117 באוקטובר. 70% מהמשיבים היו גברים ו-30% נשים, ו-80% מהמשיבים היו בגילי 55-20. לדברי החוקרים, המדגם מייצג מגוון של תפיסות ועמדות בחברה החרדית: 24% מהמשיבים הגדירו עצמם כ'שמרנים', 28% הגדירו עצמם כ'חרדים עם נגיעות מודרניות' ו-40% הגדירו עצמם כ'חרדים קלאסיים'. 15% מהמשיבים השתייכו לזרם החרדי ליטאי, 33% לזרם החסידי ו-33% מהמשיבים היו חרדים ספרדים.  

הסקר מוצא עליה בנכונות החרדית לשותפות בכל ההיבטים. על האמירה הכללית "ישראל צריכה צבא חזק" שלכתחילה היתה בהסכמה של 80%, מסכימים כיום 84% לגבי העמדה, "גברים צריכים הכשרה צבאית ליום פקודה" נמצאה עליה של 17% אחוזים וכיום כ75% מחזיקים בעמדה הזו, לעומת 59% בשנה שעברה. 

העלייה המשמעותית ביותר היתה בהסכמה עם העמדה "על הציבור החרדי למצוא דרך לתרום למאמץ המלחמתי". כאשר 60% מסכימים כיום עם האמירה הזו לעומת רק 39% בסקר הקודם. כדי לבדוק האם מדובר בתגובה רגעית לאירועי השביעי באוקטובר נשאלה השאלה שוב גם בשבוע השני ללחימה והנתון של 60% הסבורים כי על הציבור החרדי למצוא דרך לתרום למאמץ המלחמתי, שוחזר.  

שאלה נוספת התמקדה בהיבט האישי, ובדקה את רמת ההסכמה עם העמדה "עלי לתרום למאמץ הצבאי של מדינת ישראל". גם כאן ניתן לראות עליה מ35% בשנה שעברה, ל51% הסכמה בסקר הנוכחי. 

הפילוח הדמוגרפי וההשוואה של נתונים אלה הם בקרב קבוצת הגברים החרדים מתוך כלל המשיבים על הסקר. 

להתגייס לצה"ל זה תהליך שכרוך גם בפרוצדורה שלוקחת זמן וגם במחירים קהילתיים וערכיים. הסקר שאל "מה לדעתך החברה החרדית צריכה לעשות כרגע?", ברמת כאן ועכשיו כדי לסייע למאמץ הלאומי. במענה  לשאלה זו ניתן היה לבחור בכמה תשובות והתוצאות היו כך: 88% ציינו כי על החברה החרדית להצטרף לתפילות להצלחת המערכה, 65% סבורים שהחברה החרדית צריכה לסייע למשפחות החיילים, 36% חושבים שעל החברה החרדית להצטרף למערך תמיכה לוחם ו17% ציינו שלדעתם על החברה החרדית להתגייס לצה"ל. 

מעניין לראות כי כאשר השאלה נשאלה בנימה אישית יותר "מה אתה מוכן לעשות באופן אישי?" נראתה ירידה משמעותית, רק 20% הביעו נכונות להצטרף למערך התמיכה הלוחם ורק 9% השיבו שהם מוכנים להתגייס.  

ממצאי הסקר מלמדים כי למרות השיח והסערה סביב שותפות החרדים בהגנה על הארץ, הציבור החרדי רואה את עצמו שותף למערכה ומעוניין לקחת חלק פעיל ומהותי קודם כל במובן הערכי של לימוד תורה. בהיבט של התגייסות לעורף ולחזית, השינוי שמשתקף הוא בעיקר ברמת ההצהרה. האם זו הצהרה שתהפוך למגמה ממשית גם בימים שאחרי המלחמה? ימים יגידו