נתוני אמת בתקשורת

״פערים בין שמרנות ומודרניות בחברה החרדית״

 כנס מכון פנימה 

מכון נתוני אמת | כ"ה באייר | 16/05/23

צילום: Flash90