ניירות מדיניות

יחס חרדים לקורונה

דו"ח ממצאים בעקבות סדרת סקרים

הבוחנת התנהלות והקשרים של חרדים וקורונה 

אוקטובר 2020