ניירות מדיניות

סיפורו של נוער חרדי נושר

מחברים: נחומי יפה, ניצן פייביש, אהוד פראוור

 

יחס חרדים לקורונה

דו"ח ממצאים בעקבות סדרת סקרים

הבוחנת התנהלות והקשרים של חרדים וקורונה 

אוקטובר 2020